Jak kupować

Twoje konto

Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem:

Zapraszam do zapoznania się z dobroczynnymi właściwościami preparatów Ayurveda-Line , w razie pytań zapraszam do konsultacji.


Telefony:
22 401 75 86
501 135 199


Pozdrawiam
serdecznie

Jak kupować

W celu zawarcia umowy sprzedaży należy dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie, a następnie nacisnąć przycisk "Do koszyka". W prawym górnym rogu rozwinie się krótkie podsumowanie zamówienia. Aby przejść do koszyka, należy nacisnąć przycisk "Zamawiam" lub "Przejdź do koszyka".

 • Krok 1: Twój Koszyk:

  Wyświetli się podsumowanie zamówienia, zawierające:

  • przedmioty zamówienia.
  • ceny (wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny podane przy każdym towarze są wiążące od chwili złożenia przez klienta zamówienia).
  • koszty przesyłki - opcjonalne do wyboru przez klienta.
  • suma do zapłaty.

   

  Po zweryfikowaniu zawartości koszyka, należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 • Krok 2: Twój adres wysyłkowy:

  Należy uzupełnić dane adresowe i kontaktowe oraz potwierdzić fakt zaznajomienia się z regulaminem Sklepu, a następnie nacisnąć przycisk "Dalej".

 • Krok 3: Zatwierdzenie zakupów:

  Ponownie wyświetli się podsumowanie zamówienia, a także adres, na który przesyłka zostanie wysłana. Aby zaakceptować i wysłać zamówienie do Medbryt należy nacisnąć przycisk "Dalej".

Złożenie zamówienia w sposób opisany powyżej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Klient, wypełniając formularz zamówienia, oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej między klientem Sklepu a Medbryt, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz że znane są mu prawne konsekwencje podania nieprawdziwych danych.